Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych
Rozdział I
Wypożyczanie zbiorów własnych do innych bibliotek
§ 1.    Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim udostępnia swoje zbiory bibliotekom zamiejscowym.
§ 2.    Wypożyczeniu międzybibliotecznemu nie podlegają:
– zbiory specjalne,
– wydawnictwa wydane przed 1945 r.,
– czasopisma,
– dzieła w złym stanie zachowania,
– dzieła z podręcznych księgozbiorów czytelni,
– materiały w dużym formacie.
§ 3.    Biblioteka wypożycza materiały biblioteczne na okres 4 tygodni. Prolongatę tego okresu należy zgłosić przed upływem terminu zwrotu. Niezwrócenie dzieł w terminie uniemożliwi dalsze korzystanie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 4.    Materiały wypożyczone z Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.
§ 5.    Koszty przesyłki pocztowej wysyłanej do biblioteki zamawiającej materiały  oraz koszty odesłania materiałów pokrywa biblioteka lub osoba zamawiająca woluminy.
§ 6.    Wypożyczanie materiałów oryginalnych bibliotekom krajowym jest bezpłatne. Usługi reprograficzne są odpłatne, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.
§ 7.    W wypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej formę rekompensaty szkody określa bibliotekarz.
Rozdział II
Sprowadzanie materiałów z innych bibliotek
§ 8. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim sprowadza materiały biblioteczne z innych bibliotek dla potrzeb czytelników MBP. Warunkiem przyjęcia zamówienia krajowego jest brak poszukiwanych materiałów bibliotecznych w zasobach MBP.
§ 9. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych mają czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, posiadający ważną kartę biblioteczną, mający uregulowane wszelkie zobowiązania wobec MBP.
§ 10. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
§ 11. Zamówienie w formie elektronicznej lub pisemnej powinno zawierać imię i nazwisko czytelnika, dane kontaktowe, opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji oraz nazwę instytucji ją posiadającej. W przypadku braku danych dotyczących lokalizacji zamawianych materiałów bibliotecznych należy skorzystać ze źródeł i baz danych dostępnych w bibliotece.
§ 12. Okres realizacji zamówień krajowych trwa zwykle od jednego tygodnia do półtora miesiąca,.
§ 13. Sprowadzone w ramach wypożyczeni międzybibliotecznych materiały udostępniane są czytelnikom wyłącznie w czytelni  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 14. Okres korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu nie później niż na tydzień przed jego upływem.
§ 15. W wypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do przekazania ekwiwalentu na rzecz biblioteki – właściciela w formie przez nią ustalonej.
§ 16. Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem zamówionych publikacji.
§ 17. Nieprzestrzeganie Regulaminu pozbawia czytelnika czasowo lub na stałe prawa do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
20 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
22 cze 2020, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
22 cze 2020, godz. 11:41