Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Mariusz Kwaśnik
informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

I Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 474 27 01 e-mail:biblioteka.miejska@bibliotekanml.pl
II Inspektor Ochrony Danych

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście Lubawskim powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@valven.pl

III Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia. 27 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dnia.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

IV Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

V. Czas przechowywania danych.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

VI. Uprawnienia dotyczące danych osobowych.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Działyńskich 2a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.lub poprzez adres e-mail:biblioteka.miejska@bibliotekanml.pl


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
17 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
17 cze 2020, godz. 18:13

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
24 lut 2022, godz. 11:53